onsdag 7 augusti 2019

Kustsnäppa


En kustsnäppa har lagt beslag på en liten stensamling vid stranden. Den verkar tyvärr ha skadat ena vingen, annars hade den nog dragit vidare. Trevligt ändå att få lite närobsar. Antalet vadare längs kusten har störtdykt de senaste åren. Förr gick det ofta att räkna både två- och tresiffriga antal av de flesta arterna, nu får man vara glad om man hittar tio individer totalt. Av alla arter. Det verkar som om antalen än så länge är mer eller mindre oförändrade på de viktigaste lokalerna, Öland t.ex., så den preliminära hypotesen får väl bli att de helt enkelt har andra vanor eller flyttvägar. Kanske bottenfaunan har förändrats längs stränderna efterhand som vattendjupet har stigit, även om det än så länge bara rör sig om några centimeter? Kanske de använder nyanlagda våtmarker i inlandet i större utsträckning?

Inga kommentarer: